Dyrektor przedszkola:    Ilona Zbroińska

Grono pedagogiczne:

 • p. Magdalena Micuła
 • p. Edyta Bała
 • p. Ewa Tarnawska
 • p. Zdzisława Huszno
 • p. Marta Wierzbowska
 • p. Ewa Cichoń
 • p. Urszula Olewińska – Pałka
 • p. Aneta Mrożek
 • S.Z Izabella  – religia
 • p. Ewa Cichoń – rewalidacja, logopedia, logorytmika
 •   – język angielski Pani Karina Fabjańska
 • Pomoc nauczyciela:
 • p. Grażyna Boryń
 • p. Anna Partyka
 • p. Krystyna Prokopowicz

Księgowa -p.  Małgorzata Szary
Intendent – p. Marta Wicik

Kucharki:
p. Beata Ciplak

p. Dorota Kowalska

Woźne:
p. Małgorzata Kostecka

p.  Agnieszka Wojciechowska

p. Dorota Wójcik

Konserwator/palacz CO: Krzysztof Sędela