Inspektorem danych jest Pan Sławomir Kozieł  – e-mail:   iod@szczekociny.pl 

lub telefonicznie 730 256 156