12 czerwca 2019 roku odbyło się zebranie Dyrekcji oraz pracowników przedszkola mające na celu założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola   w Szczekocinach. Został również uchwalony Statut na zebraniu założycielskim. 

NIP 6492316900

REGON 384489779

Nr konta bankowego BS 68 82770002 0000 0001 8880 0001

Wybrano Zarząd w składzie:

Prezes – Edyta Bała

V-ce prezes – Ilona Zbroińska

Sekretarz –  Marta Wierzbowska

Członkowie:

Małgorzata Szary

Zdzisława Huszno

Komisja Rewizyjna :

Przewodnicząca – Urszula Olewińska Pałka

Członkowie:

Ewa Tarnawska

Grażyna Boryń