Określenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola w Szczekocinach prowadzonego przez Gminą Szczekociny na rok szkolny 2024/2025, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola w Szczekocinach na rok szkolny 2024/2025 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 ustawy – Prawo oświatowe.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W SZCZEKOCINACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W SZCZEKOCINACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025